Grafit

43 teksty – auto­rem jest Gra­fit.

W pot­rze­bie puszczam przy­jaciół przodem. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 27 września 2017, 20:54

Nie chroń siebie kosztem in­nych. Kiedyś in­ni wyrwą ci serce. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 28 maja 2017, 21:05

Co­kol­wiek zro­bisz złego, oby wyszło ci na dobre. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 6 kwietnia 2017, 00:40

Nie ma znacze­nia ile ra­zy w życiu przeg­rasz. Liczy się każdy dzień, w którym o po­ran­ku na­bie­rzesz po­wiet­rza i po­wiesz so­bie : a jed­nak war­to żyć. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 19 grudnia 2016, 01:07

W par­ku zo­baczyłem, że ja­kiś fa­cet bi­je psa, nie bi­je, le­je. Podbiegłem.
Sko­pałem dziada, niech ma.
Zab­rałem psa i pognaliśmy.
Nie wiem jak mu na imię. Zjadł puchę whis­ka­sa, bo w skle­piku pod do­mem nic in­ne­go nie było.
Te­raz leży przy mnie. Mam nadzieję, że mnie jut­ro nie pog­ry­zie, bo za co ?
Po­pełniłem dwa grzechy, no może trzy z tym whis­ka­sem :)
I czuję się z tym dobrze.
Kurde. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 26 października 2016, 22:50

Kiedy pra­ca zaczy­na nudzić, to znak, że trze­ba wystąpić o podwyżkę. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 19 października 2016, 20:41

W marze­niach wszys­tko jest zbyt idealne. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 13 października 2016, 23:59

Idiocie szczęście nie jest potrzebne. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 12 października 2016, 00:39

Człowiek za często narzeka. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 6 października 2016, 22:05

Cza­sem chce się wsiąść do po­ciągu by­le ja­kiego, ale met­rem jest szyb­ciej ;) 

myśl
zebrała 9 fiszek • 24 września 2016, 23:56

Grafit

Grafit

Użytkownicy
F G H
Kalendarz
Aktywność

2 sierpnia 2018, 13:47Badylek sko­men­to­wał tek­st Nie ma znacze­nia ile [...]

2 sierpnia 2018, 12:57Badylek sko­men­to­wał tek­st Cokolwiek zro­bisz złego, oby [...]

2 sierpnia 2018, 12:47Badylek sko­men­to­wał tek­st Cokolwiek zro­bisz złego, oby [...]

27 września 2017, 20:54Grafit do­dał no­wy tek­st W pot­rze­bie puszczam przy­jaciół [...]

24 lipca 2017, 01:02Cytrusowa sko­men­to­wał tek­st Nie chroń siebie kosztem [...]

30 maja 2017, 21:02Cris sko­men­to­wał tek­st Nie chroń siebie kosztem [...]

30 maja 2017, 20:51batram sko­men­to­wał tek­st Nie chroń siebie kosztem [...]

29 maja 2017, 21:01Cris sko­men­to­wał tek­st Nie chroń siebie kosztem [...]

29 maja 2017, 20:01batram sko­men­to­wał tek­st Nie chroń siebie kosztem [...]

28 maja 2017, 22:34Cris sko­men­to­wał tek­st Nie chroń siebie kosztem [...]